poniedziałek, 29 października 2012

Kłopotliwe wyrazy: long i lengthyW moim przekonaniu nauka języka angielskiego sprowadza się w dużej mierze do nauki słownictwa. A przyznać trzeba, że oprócz "zwykłych" wyrazów w języku angielskim jest zatrzęsienie wszelkiego rodzaju zwrotów, idiomów, czasowników złożonych (tj. phrasal verbs). Ustawicznie do języka angielskiego wchodzi nowe słownictwo zawodowe, a efemerydy językowe, przelatujące choćby przez Urban Dictionary, można liczyć w tysiącach.

Dla mnie szczególnie fascynujące są trzy obszary w angielskiej leksyce: (1) zapożyczenia, czyli wyrazy i konstrukcje, które przenikają z angielszczyzny do języka polskiego; (2) neologizmy, czyli nowe wyrazy wchodzące do angielskiego, zarówno w mowie potocznej jak i w slangu; (3) wyrazy bliskoznaczne, które na pewnym etapie nauki stają się prawdziwą zmorą do osoby uczącej się języka angielskiego. Temu ostatniemu zagadnieniu poświęciłem zresztą dwie książki, "Angielskie wyrazy kłopotliwe" (napisane wraz z Arleną Szcześniak) oraz "Angielskie wyrazy kłopotliwe. Ćwiczenia" (napisane wraz z Arleną Szcześniak i Russellem Prestonem). Od dwóch lat zbieram kolejne zestawy synonimów i wyrazów bliskoznacznych, które sprawiają duże problemy Polakom. Być może poukładam je w kolejną książkę poświęconą temu zagadnieniu (chodzi mi po głowie tytuł "Angielskie wyrazy jeszcze bardziej kłopotliwe"), a na razie chciałbym podzielić się kilkunastoma odkryciami z czytelnikami tego bloga. Ruszamy więc z cyklem "Kłopotliwe wyrazy"! :)

LONG – LENGTHY

Wyraz long oznacza "długi" i nie posiada zabarwienia emocjonalnego.

How long is this road? (Jaką długość ma ta droga?)
This book seems a bit long. (Ta książka wydaje się być trochę długa)
His speech was really/very long. (Jego mowa była naprawdę/bardzo długa)
His speech was one hour long. (Jego mowa trwała godzinę)
Are they sure that two weeks will be long enough? (Czy oni są pewni, że dwa tygodnie wystarczą?)

Wyraz long jest również przysłówkiem i oznacza "długo".

I won't be long. (Zaraz wrócę/Nie zabierze mi to dużo czasu)
Were your parents in Vienna long? (Czy twoi rodzice byli długo w Wiedniu?)
She can't stand it any longer. (Ona nie może tego dłużej znieść)

Wyraz lengthy oznacza natomiast "długi", "przydługi", "rozwlekły". Jak widać, słowo to posiada raczej zabarwienie negatywne.

After lengthy discussions, we finally decided to paint the room blue. (Po długich dyskusjach ostatecznie zdecydowaliśmy się pomalować pokój na niebiesko)
After a fairly/rather lengthy delay, Mark sent me the materials I wanted. (Po długim okresie oczekiwania Mark przysłam mi materiały, które chciałem)
His lengthy explanations didn't convince me. (Jego rozwlekłe wyjaśnienia nie przekonały mnie)Źródła informacji o wyrazach:
Cambridge Dictionaries Online
Longman Dictionary of English Language and Culture
Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (5th ed.)
Oxford Collocations Dictionary for Students of English
Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz