niedziela, 9 lutego 2014

Czytajcie książki Crystala!


Z książkami profesora Davida Crystala zetknąłem się za sprawą Biblioteki Anglisty prowadzonej przez wydawnictwo Egis. Profesor Crystal pochodzi z Irlandii Północnej, studiował na University College London, a następnie pracował jako wykładowca na uniwersytetach w Bangor i Reading. Jego działalność naukowa skupia się na tzw. English language studies, gdzie prof. Crystal zajmował się intonacją, stylistyką oraz wykorzystaniem technik profilowania językowego do celów diagnostycznych i terapeutycznych. Jest on autorem znakomitej pozycji „The Cambridge Encyclopedia of the English Language” (nie należy jej mylić z inną książką tego samego autor „The Cambridge Encyclopedia of Lanaguage”). Obecnie prof. Crystal jest już na emeryturze, lecz prowadzi fantastyczną działalność popularyzatorską.

Pierwszą książką profesora Crystala, z jaką się zetknąłem, była niewielka książeczka pt. „The English Language”. Jest to publikacja poświęcona kompleksowej prezentacji języka angielskiego. Czegóż tu nie znajdziemy! W piętnastu rozdziałach autor przedstawia strukturę języka angielskiego (gramatykę i słownictwo), codzienne użycie tego języka (a więc różne style i rejestry), a w ostatniej części książki skupia się na historii języka. Całość jest napisana bardzo lekko i przejrzyście. Idealna książka dla osoby, która chciałaby szybko zyskać panoramiczny obraz języka angielskiego.Kolejną książką prof. Crystala, jaką chciałbym polecić to „Words, Words, Words”. Bardzo lubię zajmować się słowami, więc urzekła mnie ta niewielka, 200-stronicowa książeczka. Autor przedstawia nam w przystępny sposób świat leksyki, a tematów jest naprawdę sporo. Można poczytać nie tylko o słowotwórstwie i akwizycji słownictwa, lecz również o proces zapożyczania, polach semantycznych, śmierci słów czy grach słownych. Jak w każdej książce prof. Crystala, znajdziemy tu mnóstwo przykładów oraz ramki, w których autor prezentuje ciekawe problemy związane z danym zagadnieniem.

[okładka]


Profesor Crystal cały czas jest zainteresowany nowymi procesami zachodzącymi w języku angielskim. Jednym z nich jest ewolucja żargonu wykorzystywanego… do pisania esemesów. Temu fascynującemu zagadnieniu poświęcił książkę „Txtng. The Gr8 Db8”. Profesor Crystal podchodzi do zagadnienia jako językoznawca – zamiast obrzucać inwektywami osoby, które piszą teksty pokroju „R U OK?”, stara się wyjaśnić procesy i mechanizmy rządzące tym zjawiskiem. W książce znajdziemy świetne przykłady wzięte z życia. Jeden z nich – fragment wypracowania napisany przez ucznia w tzw. „textspeak” – zamieszczam poniżej. Życzę powodzenia przy rozszyfrowywaniu.

My smmr hols wr CWOT. B4, we used 2go2 NY 2C my bro, his GF & thr 3 :-@ kids FTF. ILNY, it’s a gr8 plc.
[okładka]


Ostatnio zabrałem się za lekturę książki „English as a Global Language”, gdyż zainteresowało mnie proste pytanie: dlaczego to właśnie angielski staje się (stał się?) językiem globalnym. Prof. Crystal wyjaśnia koncepcję powstania globalnego języka, a następnie analizuje historyczny i kulturowy kontekst zyskiwania przez język angielski statusu dominującego narzędzia w kontaktach międzyludzkich. Bardzo ciekawy jest ostatni rozdział tej książki zatytułowany „The Future of Global English”.To tylko kilka książek spośród wielu napisanych przez prof. Crystala. Warto zajrzeć na jego stronę internetową www.davidcrystal.com. Możemy tu rzecz jasna zapoznać się z biografią tego lingwisty oraz z wykazem jego publikacji. Wiele artykułów można ściągnąć (przyda się to zwłaszcza studentom anglistyki), a książki od wielu lat niedostępne prof. Crystal sprzedaje w postaci e-booków.


Profesor Crystal prowadzi także bloga pod adresem david-crystal.blogspot.com. Jeśli chcemy posłuchać króciutkich wykładów poświęconych różnym ciekawym neologizmom, warto zajrzeć na stronę Keep Your English Up to Date prowadzoną przez BBC, gdzie prof. Cystal mówi o takich cudach jak „Phwoar!”, „Hotdesking”, „Luvvy” czy „Saddo”. Można pobrać nagranie, transkrypcję oraz arkusze dla uczniów wraz z notatkami dla nauczyciela.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz